Arşiv Bireyci Feminizm Okulu Çeviri Teorik

Liberal feminizm 4 – Liberal Feminizmin Eleştirisi

Bu seri, Stanford Encyclopedia of Philosophy’de yer alan Liberal Feminizm girdisinin okunabilirliği arttırmak amacıyla bölümlere ayrılarak çevirilmiş halidir. Çeviren: Mete Han Gencer. Görsel: Hilal Güler, dijital kolaj.

1.5. Eleştiriler

1.5.1. Liberal Eleştiri

Bazıları liberal feminizmin yeterince liberal olamama riskini taşıdığını savunmaktadır. Cinsiyetler arası adaleti ve kadın otonomisini desteklemeye yönelik tedbirler makul olmayan şekillerde otonomiyi engelleyen durumlara yol açabilir (Cudd 2006, 223). Bazıları böyle tedbirlere örnek olarak Susan Okin’in devletin eşitlikçi bir ideal aile fikriyle hareket etmesi gerektiği şeklindeki iddiasını vermektedir (bkz. Bölüm 1.2.1). Liberal feministler tarafından benimsenen ve bazılarınca pek liberal olmayan diğer tedbirlere örnek olarak partilerin aday listeleri ve seçim organları için ayarlanan kotalar gösterilebilir (Peters 2006) (bkz. Bölüm 1.2.2). Bazılarına göre, şiddet içerikli pornografiye yasak getirilmesini savunmak da yeterince liberal olmayan bir tedbir önerisi olabilir (bkz. Bölüm 1.2.4).

Klasik liberaller veya liberteryenler, liberal feminizmleri eleştirmektedir çünkü kendilerine göre liberalizm, bazılarının otonomi kapasitesini desteklemek için diğerlerinin zorlamaya uğramama hakkını ihlal etmeyi destekleyemez. Bu ihlallerin örnekleri olarak pozitif ayrımcılık programları ve liberal feministlerin desteklediği belirli sosyal programların hayata geçmesi için gereken ağır vergilendirme düşünülebilir (Epstein 2002; Tomasi 2009).

1.5.2. Çokkültürlülükten Eleştiri

Liberal feminizmin çokkültürlülük temelinde yapılan eleştirisi, liberal feminizmin bireysel ve ilişkisel hayatta otonomiye ve adilliğe odaklanmasının, çokkültürlü toplumlarda benimsenen pek çok farklı iyi hayat anlayışına aykırı bir iyi hayat anlayışını öne çıkarmaya çalışma riski taşıdığını iddia etmektedir (Shachar 2009; bunun bir tartışması için bkz. Okin 1999).

1.5.3. Muhafazakar Eleştiri

Muhafazakarlar, reformcuların iyilikten çok kötülüğe sebep olabileceğini çünkü altını oymaya çalıştıkları kurumların ve normların pek çok açıdan problemli olsalar bile çok sayıda insanın refahını sağladıklarını savunmaktadırlar (Muller 1997; ayrıca bkz. Fox-Genovese 1996). Böyle düşünen muhafazakarlar, liberal feminizmin olası radikal sonuçlarıyla ilgili endişelidir. Örneğin, liberal feminizmin kadınların otonomisini pek çok insanın refahının bağlı olduğu kurumlardan ve normlardan önemli görmesi muhafazakarlar için endişe vericidir. Ann Cudd, liberal feminizmin vadettiği fırsat ve eşitlik artışının “hepimiz için daha iyi olduğunu” ileri sürmektedir (Cudd 2006, 237). Muhafazakarlar, öte yandan, bizi bu artan özgürlüğün bedelini de göz önünde bulundurmamız gerektiği konusunda cesaretlendirmektedirler.

1.5.4. Feminist Eleştiri

Bazı kapsamlı liberal feministler (bkz. Bölüm 2.3), feminist politik liberalizmin kamusal politik değerlere dayanmasının feminist politik liberalizmin hiyerarşilere ve dezavantajlık türlerine karşı yeterince eleştirel olamamasına neden olduğunu öne sürmektedir. Bu bir problemdir çünkü liberal feminizm o hiyerarşileri ve dezavantajları eleştirmeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır (Abbey 2007; Baehr 1996; Chambers 2008, 12, 159–201; Okin 1994).

Liberal olmayan bazı feministler, kapsamlı liberalizmin bile yeterince eleştirel olamayacağını savunmaktadır. Bunun için birkaç sebep öne sürmektedirler. Bazıları, feminist politik teorinin liberal feminizmin verebileceğinden çok daha geniş bir feminist ideal iyi yaşam anlayışına odaklanması gerektiğini ileri sürmektedir (Yuracko 2003). Bazıları liberal feminizmin ahlaki bireyciliğe ve ideal teoriye olan bağlılığının onun kadınlara karşı olan baskıyı tespit edememesine ve eleştirememesine sebep olduğunu iddia etmektedir (Schwarzman 2010). Bazıları liberal feminizmin toplumdaki faydaların ve yükümlülüklerin dağılımına odaklanmasının onun güç ilişkilerini görmezden gelmesine sebep olduğunu öne sürmektedir (Young 1990, 37). Aynı sebepten ötürü liberal feminizmin toplumsal cinsiyet sisteminin temel taşı olan baskınlığın ve itaatin erotikleştirilmesini görmezden geldiğini iddia edenler de vardır (MacKinnon 1987; 1989). Yine diğerleri liberal feminizmin otonomiye sahip bireye odaklanan liberalizmden geldiğini ve bu sebeple insan bağımlılığı gerçeğini, bakım görmenin değerini ve iyi bir toplumda bakıcılığın rolünü layıkıyla açıklayamayacağını savunmaktadır (Held 1987; Kittay 1999).

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments