Podcast

Liberteryen ve liberal feminizm, ifade hürriyeti, cinsel politika, cinsellik ve gündelik yaşam üzerine podcast ağı oluşturduk. Her seri farklı bireyler tarafından hazırlanıyor, farklı, kimi zaman birbiri ile çatışan, kimi zaman birbiri ile paralel fikirler ve konular içeriyor.

liberFE Discord Yayınları

Discord platformu üzerinde, herkese açık katılımla gerçekleştirilen ve gündeme dair (ya da gündem dışı) konuların konuşulduğu ve tartışıldığı sesli etkinliklerin podcastleştirilmesiyle oluşan seriler. İyi dinlemeler.

Son bölüm:

Alkarısı ile Tavan Arası

Size tavan arasından sesleniyorum.

Bu tavan arası herkesin bildiği tavan aralarından değil. Burada daha önce, Thornfield Konağı’nın tavan arasında yaşayan ve kendisine sormadan adı dahi değiştirilen, “deli(rtilen)” Bertha Mason yaşadı.

Burada daha önce, cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalı sorumluluklar omuzlarında yük olmaya başlayınca, herkesten kaçmak için tavan arasına sığınan Susan Rawlings yaşadı.

Ve nihayetinde buraya daha önce, henüz çocukken kendi canavarlarıyla yüzleşen Jane Eyre kapatıldı.

Bu tavan arasından pek çok dışlanan deli kadın geçti. Ve şimdi onların adımlarını bu tavan arasında takip etmek istiyorum.

Biz Şimdi Neyiz? / Hilal Güler

Bu podcast 4 ana modülden oluşuyor: Biz, Şimdi, Neyiz ve ?

Biz: Kimlikler, aidiyetler, aidiyetlerin getirdiği ayrıcalıklar, ayrımcılıklar, kimliklere dayalı dahili ve harici bedhahlar ve dostluklar

Şimdi: Güncel konular; olanlar, oldurulanlar, olagelenler

Neyiz: Genelde kavramsal tartışmalar, tanımlamalar, tanımları masalara yatırmalar

?: Gelecek tahayyüllerimiz, tahminlerimiz, kehanetlerimiz

Tüm bunlar daha çok cinsellik, cinsel politika, öznellik, cinsel kimlikler, cinsel deneyimler gibi konulara bağlana dolana konuşulacak. Zaman zaman kendi kendime sayıklayacağım, zaman zaman konuklarla hasbihal edeceğiz.

Benimle ciddi düşünenleri bekliyorum…

Bayeste / Melike Öztürk